La història d'Escorpion resulta difícil de contar sense la de la dona, la moda i la tecnologia. Tres parts que es donen cita a la firma imbricades en un fil invisible, compost de bellesa, savoir faire i amor per les dones.